Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci:

Schwabe Czech s.r.o.
Pod Klikovkou 1917/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 241 740 447
E-mail: info@schwabe.cz